Hacked By DIFAI TEAM
Hacked by Ramil Feyziyev and Kenan54
~ DIFAI TEAM ~

~ QEYD ! Bütün erməni hakerlərinə mesajım budur: Siz lamersiniz! Heç nə edə bilməzsiniz! Bu xəbərdarlıqdır, bütün saytlarınızda indeksləri görmək istəmirsinizsə, ağıllı olun! ~

~ NOTE ! My message to all Armenian hackers is this: You are lamers! You can't do anything! This is a warning, be smart if you don't want to see indexes on all your sites! ~

~ ՆՇՈՒՄ ! Իմ ուղերձը բոլոր հայ հաքերներին սա է. Դու ոչինչ չես կարող անել։ Սա նախազգուշացում է, խելացի եղեք, եթե չեք ցանկանում տեսնել ինդեքսներ ձեր բոլոր կայքերում! ~

~ ПРИМЕЧАНИЕ ! Мое послание всем армянским хакерам следующее: Вы ламеры! Ты ничего не можешь сделать! Это предупреждение: будьте умны, если не хотите видеть индексы на всех своих сайтах! ~

| Azerbaijan Hacking and Security Team || difai-team.org |